پارلمان اروپا، روسیه را کشور حامی تروریسم اعلام کرد

پارلمان اروپا، روسیه را کشور حامی تروریسم اعلام کردروسیه را کشوری حامی تروریسم اعلام کرد.
به گزارش  تاس، پارلمان اروپا، روسیه را کشوری حامی تروریسم اعلام کرد.
بنا به گزارش‌ها، پارلمان اروپا قطعنامه غیرالزام آوری را تایید کرد که بر اساس آن روسیه به عنوان «کشور حامی تروریسم» شناخته شد.
‌رئیس پارلمان اروپا گفت که این نهاد  قطعنامه غیرالزام‌آوری را تصویب کرد که روسیه را به عنوان کشور حامی تروریسم می‌شناسد.
وی گفت که در مجموع ۴۹۴ نماینده به این قطعنامه رای مثبت دادند، ۵۸ نماینده مخالف و ۴۴ نماینده رای ممتنع.