بمباران ایستگاه نفت «الشلهومیه» توسط جنگنده‌های ترکیه

بمباران ایستگاه نفت «الشلهومیه» توسط جنگنده‌های ترکیهجنگنده های ترکیه ایستگاه نفت «الشلهومیه» در حومه قامشلی را بمباران کردند.
به گزارش  روسیا الیوم، جنگنده‌های ترکیه ایستگاه نفت «الشلهومیه» در حومه قامشلی را بمباران کردند.
بنا بر گزارش رسا‌نه‌ها، جنگنده‌های ترکیه  ایستگاه نفتی «الشلهومیه» در حومه شرق قامشلی را بمباران کردند.
رسانه‌ها گزارش دادند که این بمباران منجر به وقوع آتش‌سوزی گسترده شد.