ایران امروز، نیازمند همدلی و انسجام

بازی های جام جهانی نگاه میلیون ها ایرانی را در یک ساعت و یک لحظه مشخص به سمت تیم ملی فوتبال دوخت و در لحظه های پایانی تبلور احساسات ایرانیان به اوج رسید و هیجان جادوگرانه فوتبال حال دل مردم کشورمان را خوب کرد.

ایران امروز، نیازمند همدلی و انسجام

 

 

بازی های جام جهانی نگاه میلیون ها ایرانی را در یک ساعت و یک لحظه مشخص به سمت تیم ملی فوتبال دوخت و در لحظه های پایانی تبلور احساسات ایرانیان به اوج رسید و هیجان جادوگرانه فوتبال حال دل مردم کشورمان را خوب کرد.
عکس العمل تماشاچیان در ورزشگاه و بینندگان پای گیرنده ها از راه دور نشان داد که این ملت چیزی جز آرامش نیاز ندارد. آرامشی که برآمده از وحدت و انسجامی است که می تواند دستاوردهای مفید و شگفت انگیز برای کشور به همراه داشته باشد.
اینکه تیم فوتبال و بازیکنان با چه حواشی وارد بازی اول شدند و چه اتفاقاتی براثر خشم و احساسات منفی تماشاچیان و فضای مجازی رخ داد، با یک همدلی و یکدلی از بین رفت. حتی بسیاری از کسانی که بعد از بازی انگلیس با اظهارات و پست های نامناسب بر تیم ملی تاختند و به بازیکنان فحاشی کردند، امروز نتوانستند خوشحالی خود را پنهان کنند و به جمع هواداران و دوستداران تیم ملی پیوستند(صد البته که حساب رسانه های خارجی و اکانت های جعلی و دشمنان ایران جداست).
بازی ایران و ولز نشان داد که این کشور و ملت نیاز به دستاوردهایی دارند که طی سالیان دراز از آن دور مانده اند و این میسر نخواهد شد جز با همدلی و وحدت و یکپارچگی میان بدنه جامعه و مسئولان کشور. اگر نخواهیم اثرات مثبت این برد تیم ملی را بر کاهش تنش های روانی جامعه درک کنیم و آن را به حساب های دیگر تلقی کنیم و حتی آن را نادیده بگیریم، بیانگر ناکارآمدی و فهم مدیریتی از سوی بدنه اجرایی و سیاست گذاری کشور خواهد بود.
فوتبال تنها یکی از پتانسیل های ارزشمند کشورمان است تا بتوان با اتکا به آن حال دل مردم را خوب کرد و انسجام ملی را تقویت کرد. دلسوزان کشور و مسئولین باید ببینند که مردم ایران یک دل هستند، کافی است تا عملکردها به صورت منطقی و عقلانی باشد همچون کاری که تیم ملی در میدان عمل انجام داد. آن زمان ملت هم با حال خوب با مشکلات و معضلات همراهی خواهد داشت.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که وحدت و انسجام داخلی توانی مضاعف به کشور خواهد داد و روند ناکارآمدی ها را کند خواهد کرد. اما نادیده گرفتن این انسجام و نیازهای روحی و روانی جامعه منجر به انشقاق در بدنه جامعه خواهد شد و قدرت ملی را کاهش خواهد داد.
همانطور که در بازی اخیر تیم ملی شاهد صحنه هایی از حضور همه اقشار جامعه در شادمانی های دسته جمعی بودیم، باید این تکثر اقشار جامعه را به رسمیت بشناسیم و به صورت تک قطبی مسائل کشور را با سلیقه گرایی خاص به سمت و سوی تنش زایی
نبریم.
بیش ازاین قصد پرداختن به ناکارآمدی های موجود را نداریم و امیدواریم شیرینی این برد تیم ملی حال دل مردم کشورمان را خوب کند و تا حد امکان زمینه آرامش و همدلی جامعه را فراهم سازد. به شرط اینکه مسئولان قدر و ارزش این همدلی به وجود آمده را بدانند و از آن درجهت بهبود شرایط استفاده کنند.