بهره وری یعنی فرصت سازی در شرایط مختلف

طی چند سال گذشته کرونا بخش گسترده ای از فعالیت های اجتماعی را مختل کرد و شرایط متفاوتی در عرصه های مختلف شکل گرفت که بعضاً موجب سردرگمی و نارضایتی اقشار مختلف جامعه شد. یکی از مهمترین اختلالاتی که در عصر کرونا به وجود آمد، درحوزه آموزش و پرورش و تحصیلات دانشگاهی بود که به زعم برخی کارشناسان آموزشی موجب افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع ابتدایی گردید.

بهره وری یعنی فرصت سازی در شرایط مختلف


 

طی چند سال گذشته کرونا بخش گسترده ای از فعالیت های اجتماعی را مختل کرد و شرایط متفاوتی در عرصه های مختلف شکل گرفت که بعضاً موجب سردرگمی و نارضایتی اقشار مختلف جامعه شد. یکی از مهمترین اختلالاتی که در عصر کرونا به وجود آمد، درحوزه آموزش و پرورش و تحصیلات دانشگاهی بود که به زعم برخی کارشناسان آموزشی موجب افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع ابتدایی گردید.
همچنین نگرانی های بسیاری درمورد آموزش دانش آموزان و
 سختی های کار با فضای مجازی برای معلمان و خانواده ها به وجود آمد واین ابهام وجود داشت که آیا کیفیت این سبک آموزش متناسب با سطح استانداردهای آموزشی هست یا خیر. اما با تلاش های بی وصف کادر آموزشی این پروسه تاحد قابل قبولی پیش رفت .
اما بحث درمورد شرایط دانشگاه ها به گونه دیگری است. به عبارتی نگرانی هایی که در سطح آموزش های مجازی در سطوح پایه وجود دارد، در سطح آموزش عالیه بسیار کمتر خواهد بود. کما اینکه تا پیش از کرونا نیز در برخی از دانشگاه های کشور برگزاری کلاس ها و کنفرانس های دانشگاهی به صورت مجازی صورت می گرفت و اساتید از طریق اینترنت، آموزش خود را برای دانشجویان ارائه می دادند.
اگرچه آموزش حضوری برای سطوح پایه به مراتب بهتر و تکمیلی تر خواهد بود، اما این قضیه درفضای آموزش عالی و دانشگاهی، می تواند فرصتی برای اساتید، دانشجویان و دانشگاه ها تلقی گردد تا در این فضای مجازی که بحث محدودیت ها کاسته می شود، امکانات و فرصت های بیشتری برای گروه های مختلف فراهم شود.
آموزش مجازی در سطح دانشگاهی می تواند دسترسی همه دانشجویان در سراسر کشور به اساتید مجرب که بعضاً در تهران و یا دیگر شهرهای بزرگ حضور دارند را فراهم کند. همچنین آموزش مجازی می تواند کمبودها در حوزه کمی فضای آموزشی در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی مناطق روستایی را برطرف کند. محدودیت ها در مسئله خوابگاه دانشجویان و معضلاتی که از بابت مهاجرت های تحصیلی به وجود می آید با استفاده از آموزش های مجازی می تواند برطرف شود.
این سبک برای دانشجویان که موظف به تحقیق و پژوهش هستند، می توانند با بهره گیری از آموزش مجازی فرصتی ارزشمند تلقی شود تا محدودیت های حضور فیزیکی را پشت سر بگذارند.مسلماً این روش نیز مشکلات خود را همچون دسترسی به اینترنت پرسرعت و یا داشتن دستگاه گیرنده در بین دانشجویان و اساتید و دانشگاه ها را به همراه خواهد داشت، اما نمی توان به سبب کمبودهای این چنینی از مزیت های بزرگ و فراوان آموزش مجازی چشم پوشید.
امیدواریم موج جدید کرونا همچون دوره های قبل موجب اختلال در امور و محدودیت های گسترده نگردد، اما این تجارب کرونایی می تواند راهگشای موفقیت ها و راه های جدید باشد که روند توسعه و بهره وری کشور را افزایش دهد.       
این نگاه زمانی موثر خواهد بود که عزمی برای افزایش بهره وری درکشور وجود داشته باشد تا در هر شرایطی بسته به نیاز جامعه اصلاحات و تحولات جدید را رقم بزنیم. همانطور که دنیا را باید به قبل و بعد از کرونا تقسیم کنیم، باید برنامه ریزی های خود را نیز مطابق با این تحولات تغییر دهیم.