اصالت خلیج فارس را برای "برادران" توجیه کنید!

اوضاع و احوال خودمان به سبب درگیری با مشکلات اقتصادی به قدری سخت و طاقت فرسا شده است که دیگر تابی برای تحمل نمک پاشی بر زخم های کهنه باقی نمانده است. درمیان این همه درگیری مختلف، تنها مولفه انسجام بخش برای ملت، مسئله هویت ملی است. هویتی که همچنان مخالف و موافق، کارگر و کارمند، ورزشکار و هنرمند، دارا و ندار و... بر سر آن اتفاق نظر دارند و همچون ریسمانی اجازه گسست میان اقوام مختلف این سرزمین را طی قرن ها نداده است

اصالت خلیج فارس را برای "برادران" توجیه کنید!


 

اوضاع و احوال خودمان به سبب درگیری با مشکلات اقتصادی به قدری سخت و طاقت فرسا شده است که دیگر تابی برای تحمل نمک پاشی بر
زخم های کهنه باقی نمانده است. درمیان این همه درگیری مختلف، تنها مولفه انسجام بخش برای ملت، مسئله هویت ملی است. هویتی که همچنان مخالف و موافق، کارگر و کارمند، ورزشکار و هنرمند، دارا و ندار و... بر سر آن اتفاق نظر دارند و همچون ریسمانی اجازه گسست میان اقوام مختلف این سرزمین را طی قرن ها نداده است.
حال در چنین وضعیتی چنگ زدن بر این هویت ملی از سوی دیگرانی که عمر پیدایش سرزمینشان کمتر از نام خلیج فارس می باشد، نوعی فشار روحی بر ملت وارد می کند. این پروژه معجول سازی نام خلیج فارس به "خلیج ع ر ب ی" از سوی عربستان سعودی آغاز شد و توسط دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس تکرار شد و هر بار ما با احضار سفیر و یا اعلام اعتراض از طریق سخنگوی وزارت خارجه این مسئله را از سر گذراندیم و نتیجه ای نگرفتیم.
این سبک و مشی ما در برخورد با نام و هویت ملی کشورمان باعث شده تا کشورهایی که آنها را "دوست و برادر" می خوانیم این جعلیات را تکرار کنند و ابایی از ایران و ملت و تمدن بزرگ آن نداشته باشند.
نخست وزیر عراق بار دیگر در نشستی خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درمورد صحت نام خلیج فارس یا "خلیج ع ر ب ی" سئوال کرده بود گفته:« "کشورهای خلیج عربی" این یک واقعیت است و نمی‌خواهیم وارد این مسأله بشویم که عده‌ای تلاش کردند برای آن جنجال آفرینی کنند!».
این وقاحت را اگر از عربستان یا امارات شاهد بودیم شاید قابل تحمل تر می نمود اما از سوی نخست وزیر کشوری که تا همین چند سال پیش اگر ایران به دادش نمی رسید نام کشورش به جای "عراق" به "دولت اسلامی شام و عراق" تغییر کرده بود و امروز به جای نخست وزیر، ابوبکر البغدادی خلیفه ایشان بود!.
گله و اعتراض اصلی به ساحت مدیریت و عملکرد مدیران و مسئولان داخلی است که چطور با چنین رویه ای مماشات می کنند. وزیر خارجه چند روز پیش پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت که
 "مراتب اعتراض خود با احضار سفیر عراق اعلام کرده ایم و نخست وزیر این کشور در توئیتی جبران کرده اند". اما بلافاصله بعد از این سخنان وزیرخارجه ، دیدیم که نخست وزیر عراق در آلمان بار دیگر این جسارت را به خود داد که اشتباه پیشین را تکرار کند و اثری از توجیه و یا دریافت مراتب اعتراض در وی دیده نشد!.
نشان های هویت ملی هر کشوری با ارزش ترین میراث برای ملتش
 می باشد که موجب انسجام و وحدت داخلی می گردد و حتی بعضاً برای جبران کاستی های مدیریتی با تمرکز بر این مولفه آستانه صبر ملت در برابر مشکلات افزایش می یابد. اما بی اهمیتی به این مسئله از سوی مسئولان داخلی هم این تعلق خاطر ملی را از بین نمی برد، بلکه اعتماد ملت را بر حسن انجام وظیفه و اعتبار مدیریت دستگاه های مسئول را خدشه دار
می سازد.
اینکه از سوی دستگاه دیپلماسی کشور گفته می شود که نام
خلیج فارس اصالتی به بلندای تاریخ دارد و کسی نمی تواند آن را جعل یا خدشه دار کند امری درست است؛ اما اجازه دادن به دیگر کشورها برای تعدی به اصالت یکی از اصلی ترین نشان های هویت ملی فرهنگ و تمدن ایران امری دیگر است. تجاوز و تعدی به حد و مرزها تنها مربوط جغرافیا و خاک نیست، چرا که امروز ابزار دشمنان برای کارشکنی تغییر کرده است و درصدد تغییر واقعیت های تاریخی به نفع خود می باشند.