ابراز نگرانی دولت عراق از بن بست توافق هسته‌ای ایران

ابراز نگرانی دولت عراق از بن بست توافق هسته‌ای ایرانوزیر خارجه عراق در دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل به نگرانی عراق از بن بست توافق هسته‌ای ایران اشاره و بر لزوم احیای آن تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق  میزبان روزماری دی کارلو، معاون امور سیاسی و برقراری صلح دبیرکل سازمان ملل بود.
براساس بیانیه وزارت خارجه عراق، فؤاد حسین از نقش سازمان ملل در عراق از طریق کمک و حمایت فرآیند دموکراتیک قدردانی و بر امید عراق به حمایت بیشتر سازمان ملل برای مقابله با تروریسم و کمک های سازمان ملل برای پاسخ به نیروهای بشردوستانه ضروری اضطراری برای تقویت توانایی‌های عراق تاکید کرد.وی به امکان دولت عراق برای موفقیت با وجود چالش‌های امنیتی در کشور، امری که نشان‌دهنده وضعیت مثبت و پیشرفت فرآیند سیاسی در عراق است، اشاره کرد.