موافقت اتحادیه اروپا با استقرار هیأت نظارت در مرز ارمنستان

اتحادیه اروپا با استقرار هیات غیرنظامی نظارت در مرز ارمنستان برای «کمک به ثبات در مناطق مرزی» موافقت کرد.

 


 اتحادیه اروپا با استقرار هیات غیرنظامی نظارت در  مرز ارمنستان برای «کمک به ثبات در مناطق مرزی» موافقت کرد.
به گزارش ایلنا،شورای اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای با اعلام این تصمیم، استقرار این هیات ناظران را گامی در راستای اعتمادسازی و ایجاد محیطی را برای تضمین سازنده بودن تلاش‌های بین ارمنستان و آذربایجان با حمایت اتحادیه اروپا خواند.
بر اساس این گزارش، این مأموریت غیرنظامی که توسط ایروان درخواست شده بود، «گشت‌زنی معمولی را انجام خواهد داد و وضعیت را گزارش خواهد کرد».
این هیات نظارت غیرنظامی که مقر آن در ارمنستان است، یک مأموریت دو ساله خواهد داشت.