"حول حالنا" ضرورت سیاست داخلی کشور

همه ساله در چنین روزهایی سعی می کردیم با مروری کوتاه بر حوادث تلخ و شیرینی که در یک سال گذشته رخ داده خوبی هایش را امیدبخش سال بعد کنیم و تلخی هایش را تجربه ای برای رفع مشکلات قرار دهیم.

"حول حالنا" ضرورت سیاست داخلی کشور

 

 

همه ساله در چنین روزهایی سعی می کردیم با مروری کوتاه بر حوادث تلخ و شیرینی که در یک سال گذشته رخ داده خوبی هایش را امیدبخش سال بعد کنیم و تلخی هایش را تجربه ای برای رفع مشکلات قرار دهیم.
سالی که گذشت اگرچه روزهایش همگی تلخ نبود، اما بسیار سخت و طاقت فرسا سپری شد.
اکثریت مردم کشور زیر بار فشار تورم و گرانی کمر خم کردند
و با داشته ها و نداشته های خود سرکردند و تا به اینجا خود را رساندند.
اما واقعیت این است که دیگر آستانه تحملی برای جامعه باقی نمانده است و مردم چشم امید به "حول حالنا" در سال جدید دارند. ناگفته نماند که در این روزهای پایانی بارقه هایی از امید جهت برخی تحولات و اصلاحات در امور سیاسی(رابطه با عربستان) ایجاد شد که بار دیگر امیدهایی را برای بهبود شرایط در سال آینده ایجاد کرد.
اما آنچه راهگشا و ضرورت کشور برای سال جدید تلقی می شود،تغییر رویه حکومت در ارتباط و تعامل با بدنه جامعه می باشد. اگرچه بسیاری از مشکلات و معضلات کشور ناشی از ناکارآمدی های اقتصادی است،ولی نوع ارتباط و همزیستی مسئولین با مردم باید به گونه ای دیگر بازتعریف
شود.
بیش از چهاردهه از عمر انقلاب۵۷ می گذرد اما شیوه مدیریت و حتی مدیران ارشد آن هیچ تغییری نکرده و چرخش مدیران و نخبگان در این عرصه بی معنا است.
در حالی که چندین نسل از آن زمان روی کار آمده اند که هریک سلایق و علایق متفاوتی دارند و می بایست برای هریک از آنها برنامه و دستورالعمل خاص داشت.
متأسفانه این مسئله طی مدت ها نادیده انگاشته شده و تنها یک تک نسخه رفتاری و رسمی ملاک عمل قرار گرفته است که تأمین کننده خواست و نیاز دیگر اقشار جامعه نیست.
این رویه هزینه بسیاری برای کشور به همراه داشته است و تبعات آن را می توان در مهاجرت نخبگان و جوانان، انتقال سرمایه های مالی به خارج، بروز ناامیدی برای اقشار متوسط و ضعیف نسبت به آینده، مشاهده کرد.
بدون اغراق کشور برای سال جدید نیاز به یک تحول در حوزه سیاست داخلی دارد. خوشبختانه به لحاظ قانونی و نگرش کلی نظام منعی برای اصلاح و تغییر مدل و رویه های اجرایی وجود ندارد، بلکه این مهم نیازمند تغییر نگرش مسئولان و جلوگیری از اعمال سلیقه برخی جریان های سیاسی در اداره کشور می باشد.
سال جدید اگر قرار به تحول و اصلاح رویه است، باید در عرصه اجتماعی تغییر رویه صورت گیرد.واقعیت این است که مردم کشورمان تا پای جان از انقلاب و کیان ایران دفاع کرده اند و پای آن ایستاده اند. روا نیست خواسته و نیازهای چنین مردمی مورد بی توجهی قرار گیرد.
تنها امید به آینده است که مردم توانسته اند سختی های فراوان را تاب بیاورند، اگر این امید را نادیده بگیریم و مردم را دلسرد کنیم، سرمایه ای عظیم را از دست خواهیم داد که تبعات آن قطعا سخت خواهد بود.
درپایان شروع سال جدید را به فال نیک می گیریم و امیدواریم انتظارات و توقعات مردم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.