شمال شرق سوریه را از وجود حزب کارگران کردستان‌ پاک می‌کنیم

مولود چاووش‌اوغلو:

«مولود چاووش‌اوغلو»، وزیر خارجه ترکیه گفت که آنکارا منطقه شمال شرق سوریه را از وجود حزب کارگران کردستان‌ پاک می‌کند.

 «مولود چاووش‌اوغلو»، وزیر خارجه ترکیه گفت که آنکارا منطقه شمال شرق سوریه را از وجود حزب کارگران کردستان‌ پاک می‌کند.
به گزارش  اسپوتنیک، وی ‌گفت که با دولت سوریه در پاکسازی شمال شرق سوریه از حزب کارگران کردستان همکاری می‌کنیم.
چاووش‌اوغلو افزود: «برای ما اهمیتی ندارد چه کسی از آنها حمایت می‌کند خواه آمریکا یا فرانسه باشد یا سایر کشورها.»