ایران رئیس دوره‌ای اتحادیه پایاپای آسیایی شد

رئیس‌کل بانک مرکزی پاکستان، ریاست دوره‌ای اتحادیه پایاپای آسیایی را به رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان واگذار کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی پاکستان، ریاست دوره‌ای اتحادیه پایاپای آسیایی را به رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان واگذار کرد.
به گزارش  خبرگزاری فارس، پنجاه ‌ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا  با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رؤسای کل بانک مرکزی کشورهای عضو و اعضای ناظر شامل رئیس کل بانک مرکزی روسیه،
قائم مقام بانک مرکزی بلاروس و کشور افغانستان و همچنین نماینده بانک توسعه اسلامی در بانک مرکزی آغاز شد.
جمیل احمد، رئیس‌کل بانک مرکزی پاکستان در ابتدای این نشست ضمن واگذاری ریاست دوره‌ای اتحادیه به فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: اتحادیه می‌تواند ایده‌های جدیدی را با استفاده از ارزهای جایگزین داشته باشد، که برای کشورهای صادرکننده و واردکننده هم مزایای بیشتری دارد.