میانجیگری موفق عمان میان بلژیک و ایران

عمان از میانجی گری موفق مسقط میان ایران و بلژیک خبر داد.

عمان از میانجی گری موفق مسقط میان ایران و بلژیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عمان، عمان اعلام کرد که بلژیک و ایران با میانجیگری عمان به یک توافق برای تبادل زندانی هایشان رسیدند. بر اساس این توافق روز جمعه این افراد از تهران و بروکسل به مسقط منتقل شده که به کشورهای خود بازگردانده شوند.
اسدالله اسدی از دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی ایران در سفارت کشورمان در اتریش، در بلژیک به زندان محکوم و در یکی از زندانهای این کشور در حال سپری کردن مجازات ۲۰ سال حبس بود.
عمان از فضای بسیار مثبت حاکم بر روند مذاکرات میان طرفین ایرانی و بلژیکی در مسقط و تمایل طرفین برای حل این پرونده انسانی تمجید به عمل آورد.