پابند الکترونیک؛ فرصتی برای حضور فرد در کنار خانواده

رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از زندان دماوند عنوان کرد:

رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه دادستان، مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران و هیات قضایی همراه با حضور در زندان شهرستان دماوند، از ندامتگاه این زندان و بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.

پابند الکترونیک؛ فرصتی برای حضور فرد  در کنار خانواده

رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه دادستان، مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران و هیات قضایی همراه با حضور در زندان شهرستان دماوند، از ندامتگاه این زندان و بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از میزان، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه علی صالحی دادستان تهران، حیات الغیب مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران و هیئت قضایی همراه با حضور در زندان شهرستان دماوند، از ندامتگاه این زندان و بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.
همزمان با بازدید مسئولان ارشد قضایی استان تهران از ندامتگاه شهرستان دماوند، ۲۷۵ نفر از مسئولان قضایی دادگستری استان تهران و قضات شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران از زندان‌های حوزه‌های قضایی خود بازدید کردند و سپس در نشست شورای کاهش جعیت کیفری استان تهران به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافتند.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست کاهش جمعیت کیفری استان تهران با بیان اینکه وضعیت اشتغال به کار در زندان، وضعیت خوبی نیست اظهار کرد: بیشترین جمعیت کیفری در کل کشور را در استان تهران داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از پابند الکترونیک فرصتی برای حضور فرد در جامعه و کنار خانواده است، گفت: در نهادهای ارفاقی مسئله پابند باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که فرد دارای پابند ضمن آنکه در دسترس قانون و تحت نظر است و اگر می‌خواهیم از فرد و خانواده وی صیانت کنیم، استفاده از پابند امری مهم و الزامی است.
وی افزود: درخواست‌های پابند به صورت ویژه به دادگستری استان تهران ارسال شود.
القاصی با تاکید بر اینکه افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند، با اشاره به غیبت برخی از زندانیان پس از اعزام به مرخصی و عدم معرفی خود به زندان در موعد مقرر، اظهار کرد: غیبت زندانیان باید به کمترین میزان برسد و نسبت به دستگیری و بازگشت زندانیان غایب اقدام شود.