انفجار در بزرگترین خط لوله انتقال آمونیاک جهان در خارکیف اوکراین

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای عنوان کرد: در تاریخ ۵ ژوئن ساعت حدود ۲۱:۰۰ به‌وقت مسکو، یک گروه خرابکار اوکراینی و یک گروه تجسسی خط لوله آمونیاک تولیاتی-اودسا را در منطقه روستای ماسیوتوفکا واقع در خارکیف اوکراین منفجر کرد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای عنوان کرد: در تاریخ ۵ ژوئن ساعت حدود ۲۱:۰۰ به‌وقت مسکو، یک گروه خرابکار اوکراینی و یک گروه تجسسی خط لوله آمونیاک تولیاتی-اودسا را در منطقه روستای ماسیوتوفکا واقع در خارکیف اوکراین منفجر کرد.
وزارت دفاع روسیه  اعلام کرد، یک گروه «خرابکار اوکراینی» خط لوله آمونیاک تولیاتی- اودسا را در منطقه خارکیف منفجر کرده و تلفاتی را میان غیرنظامیان موجب شدند.
به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای عنوان کرد: در  یک گروه خرابکار اوکراینی و یک گروه تجسسی خط لوله آمونیاک تولیاتی-اودسا را در منطقه روستای ماسیوتوفکا واقع در خارکیف منفجر کرد.
این وزارتخانه ضمن "تروریستی" خواندن این حمله، تاکید کرد که تعدادی از غیرنظامیان در این حمله قربانی شدند و بدین ترتیب کمک‌های درمانی ضروری را دریافت کردند.