معافیت های تحریمی چطور مدیریت می شود

پس از مذاکرات و توافقاتی که به صورت غیررسمی با آمریکا صورت گرفت چند میلیارد دلار از دارایی ایران در کره جنوبی آزاد شد و همچنین گفته می شود تغییراتی نیز در مقدار فروش نفت صورت گرفته است.

پس از مذاکرات و توافقاتی که به صورت غیررسمی با آمریکا صورت گرفت چند میلیارد دلار از دارایی ایران در کره جنوبی آزاد شد و همچنین گفته می شود تغییراتی نیز در مقدار فروش نفت صورت گرفته است.
البته که این معافیت ها نیز قطعاً با مشکلات ثانویه همراه است و احتمال فراوان دسترسی ایران به پول نقد را محدود می سازد. اما نکته با اهمیت ضرورت شفاف سازی در مورد مصرف و خرج کرد این مبالغ آزاد شده است. اینکه مردم بدانند اگر قرار است چند میلیون و یا چند میلیارد دلار از ثروت ملی در خارج از کشور آزاد شود، چطور و چگونه خرج خواهد شد.
در دوره ای که به موجب برجام ، بخشی از دارایی های ایران به صورت نقدی و یا به صورت انتقال بانکی آزاد شد، ارقام مختلفی مطرح شد که قابل توجه بود. اما این انتظار وجود داشت تا زمینه خرج کرد این پول ها مشخص شود.
 مردمی که سال ها تحت فشار سنگین تحریم ها مقاومت کردند،حقشان است که بدانند سرمایه های آزادشده آنها طی این سال ها در چه حوزه ای صرف و خرج شده و این معافیت ها و آزادسازی های مالی اخیر قرار است چطور و چگونه مدیریت و هزینه گردد.
 البته که شکی نیست منافع ملی مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و هست، اما این حق قانونی ملت است که در مورد ثروت و دارایی خود اطلاع داشته باشد که چطور هزینه می شود تا تأثیر آن را در آبادانی کشور و زندگی خود احساس کنند.
لذا انتظار می رود اگر قرار است بخشی از اموال کشور به صورت نقدی و یا تهاتر یا خرید اقلام ضروری و... آزاد شود، و همچنین گشایش هایی در میزان فروش نفت حاصل شده، میزان و نحوه آن برای مردم مشخص گردد.