آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تهران

بازه زمانی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.

آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تهران

بازه زمانی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون استعداد درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش دانشگاه تهران، بازه زمانی ثبت‌نام غیرحضوری (الکترونیکی) پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، از زمان صدور این اطلاعیه آغاز شده است و تا پایان روز چهارشنبه
 ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ادامه دارد.
پذیرفته‌شدگان لازم است با مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
زمان ثبت‌نام حضوری روز دوشنبه ۳ مهر ماه تا روز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲ در دانشکده محل قبولی است.
لازم است پذیرفته‌شدگان جهت تکمیل فرم صلاحیت عمومی به نشانی http://sd.sanjesh.org مراجعه کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی academics.ut.ac.ir مراجعه شود.