جان کربی:شاهد افزایش مخالفت‌ها در کنگره با کمک‌ها به اوکراین هستیم

اسپوتنیک : هماهنگ‌ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید، گفت که دولت ایالات متحده شاهد افزایش تعداد اعضای کنگره است که نارضایتی خود را در مورد هزینه‌ها و کمک‌های آتی به اوکراین ابراز می‌کنند.

جان کربی:شاهد افزایش مخالفت‌ها در کنگره با کمک‌ها به اوکراین هستیم

اسپوتنیک : هماهنگ‌ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید، گفت که دولت ایالات متحده شاهد افزایش تعداد اعضای کنگره است که نارضایتی خود را در مورد هزینه‌ها و کمک‌های آتی به اوکراین ابراز می‌کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «جان کربی»، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید، گفت که دولت ایالات متحده شاهد افزایش تعداد اعضای کنگره است که نارضایتی خود را در مورد هزینه‌ها و کمک‌های آتی به اوکراین ابراز می‌کنند.
کربی در مصاحبه با رسانه‌های انگلیسی گفت: «ما شاهد افزایش تعداد جمهوری‌خواهان به ویژه در مجلس نمایندگان هستیم که از هزینه‌ها و کمک‌های آتی به اوکراین انتقاد می‌کنند.»
کربی خاطرنشان کرد که این انتقاد عمدتاً از سوی «گروه کوچک، اما قدرتمند جمهوری‌خواهان در جناح راست مجلس نمایندگان آمریکا» می‌آید.