طرح مواضع ایران درباره تحولات افغانستان در نشست کازان روسیه

نشست بررسی تحولات افغانستان در چارچوب موسوم به "فرمت مسکو" با حضور نمایندگان ۱۵ کشور در کازان روسیه برگزار شد که نماینده ویژه رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، مواضع و رویکرد کشورمان را در قبال این موضوع در این نشست اعلام کرد.

 نشست بررسی تحولات افغانستان در چارچوب موسوم به "فرمت مسکو" با حضور نمایندگان ۱۵ کشور در کازان روسیه برگزار شد که نماینده ویژه رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، مواضع و رویکرد کشورمان را در قبال این موضوع در این نشست اعلام کرد.
حسن کاظمی قمی در سخنانی در این نشست ضمن انتقاد از دخالت‌های آمریکا در منطقه، وسیاست‌های ایالات متحده در امور افغانستان طی سالیان گذشته را نادرست خواند.
وی بر ضرورت همکاری بیشتر کشورهای همسایه برای کمک به حل مشکلات افغانستان، بدون اتکا به عنصر بیگانه تاکید کرد.