اقتصاد بورسی برای جامعه تمام شد

روال معمول اخبار اقتصادی به گونه ای است که یا واحد تولیدی و صنعتی افتتاح و به بهره برداری می رسد و یا واردات اقلام خوراک و دارو موجب تنظیم بازار می گردد و یا براثر تحولات جهانی و منطقه ای قیمت نفت افزایش و شاخص های بورس آمریکا و اروپا سقوط می کنند!.

روال معمول اخبار اقتصادی به گونه ای است که یا واحد تولیدی و صنعتی افتتاح و به بهره برداری می رسد و یا واردات اقلام خوراک و دارو موجب تنظیم بازار می گردد و یا براثر تحولات جهانی و منطقه ای قیمت نفت افزایش و شاخص های بورس آمریکا و اروپا سقوط می کنند!.
اما گزارش ها از وضعیت اسفناک بورس کشور همیشه مبهم و کوتاه و یا اصلاً جایی در بخش های خبری ندارند. کافی است که افراد به دنبال اطلاع از وضعیت شاخص های بورس باشند تا صفحاتی قرمز رنگ را از فعالیت های اقتصادی و روند روبه زوال سرمایه ها در این بخش مشاهده کنند.
باتوجه به تجارب تلخ و زیان باری که هزاران میلیارد از سرمایه مردم به سبب مدیریت عامدانه و یا ناکارآمد مدیران بورسی در فواصل گذشته به باد داد، دیگر کمتر کسی در کشور رغبتی برای سرمایه گذاری در بورس داشته باشد.
اینکه درهمین روز گذشته شاخص کل بورس با ریزش بیش از ۳۰۰۰ واحدی در معاملات مواجه شد اهمیتی ندارد، اما اینکه دیگر فرهنگ عمومی و اقتصاد مردمی به سمت بورس گرایش پیدا نمی کند آسیب و لطمه ای جدی به بخشی از بدنه اقتصادی کشور قلمداد می شود. درحالی که می شد با مدیریت صحیح، شفاف و صادقانه با مردم بورس را به صورت حقیقی به سمت رشد برد تا این چنین سرمایه های مالی و اعتماد عمومی به باد نرود.