مفاخر ایران زمین وزنه های فرهنگی کشور

دکتر "محمدعلی اسلامی ندوشن" از جمله مفاخر ارزشمند کشور بود که عمر خود صرف تحقیق و پژوهش، ترجمه و نوشتن ، شعر وادبیات و فرهنگ ایران نمود. وی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در تورنتو کانادا درگذشت و درنهایت بنابر وصیتش پیکرش برای دفن در زادگاهش در نیشابور به میهن بازگشت.

مفاخر ایران زمین  وزنه های فرهنگی کشور

دکتر "محمدعلی اسلامی ندوشن" از جمله مفاخر ارزشمند کشور بود که عمر خود صرف تحقیق و پژوهش، ترجمه و نوشتن ، شعر وادبیات و فرهنگ ایران نمود. وی اردیبهشت سال 1401 در تورنتو کانادا درگذشت و درنهایت بنابر وصیتش پیکرش برای دفن در زادگاهش در نیشابور به میهن بازگشت.
ایران سرچشمه جوشش فرهنگ و ادب و تمدن بوده است و امثال دکترندوشن بسیارند که برای مام وطن عمر مایه گذاشتند و وجودشان را صرف اعتلای این فرهنگ کهن نموده اند. اما افسوس و حسرت مضاعف اینجاست که بسیاری از آنها تا پایان عمرشان جز در برخی همایش ها مورد توجه قرار نمی گیرند و یا عزلت نشین فرنگ می شوند و حتی در پاره ای موارد پیکرشان هم به ایران نمی رسد تا حداقل در خاک وطنی که برای آن عمر صرف کردند آرام بگیرد.
باید بپذیریم که کم کاری ما در حوزه فرهنگی با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست و اگر نباشند مفاخر حقیقی و وطن پرست مشخص نیست چه برسر این فرهنگ و تمدن می آمد. کم نیستند مفاخری که با آثار خود فرهنگ و ادب این مرز و بوم را آنچنان وزن داده اند که با هیچ طوفانی ازجای خود تکان نخورد، اما اگر قرار باشد خودمان این وزنه ها را نادیده بگیریم و بعضاً تخریبشان کنیم، قطعاً نسل های آینده دستشان برای حضور فرهنگی و تمدنی در جهان خالی خواهد بود. این مسئله مهمی است که ما مفاخر ایران زمین چه در زمان حیات و چه بعد از ممات مورد تقدیر قرار دهیم و از وجود و حضور و دستاوردهایشان برای غنای فرهنگی کشور بهره ببریم.