دولت مکلف به واگذاری زمین به روستاییان فاقد مسکن شد

با مصوبه مجلس؛

بر اساس مصوبه مجلس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی و با اولویت اشخاص بومی اقدام کند.

بر اساس مصوبه مجلس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی و با اولویت اشخاص بومی اقدام کند.
به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۱) ماده ۵۱ اصلاحی لایحه مذکور موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت‌محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن جهت سکونت دائمی و با اولویت اشخاص بومی اقدام نماید.
دستورالعمل این بند توسط هیأت وزیران به تصویب می‌رسد.