کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد:هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد

سی‌ان‌ان: «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که کشتار غیرنظامیان در مدارس غزه و تخلیه گسترده بیمارستان «الشفاء»، اقدام‌هایی است که در مقابل حمایت‌های اولیه‌ از غیرنظامیان بر اساس قوانین بین المللی قرار می‌گیرد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد:هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد

سی‌ان‌ان: «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که کشتار غیرنظامیان در مدارس غزه و تخلیه گسترده بیمارستان «الشفاء»، اقدام‌هایی است که در مقابل حمایت‌های اولیه‌ از غیرنظامیان بر اساس قوانین بین المللی قرار می‌گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، تورک در ادامه گفت: «قوانین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصول تمایز، تناسب و اقدام‌های احتیاطی در انجام حملات باید به شدت رعایت شود».
وی افزود: «عدم رعایت این قوانین ممکن است جنایات جنگی تلقی شود».ارتش اسرائیل اتهام جنایات جنگی وارده به این رژیم را رد کرده و مدعی شده است که حملات به اهداف حماس از قوانین بین‌المللی پیروی می‌کند و به دنبال کاهش تلفات غیرنظامیان است.تورک وقایع سه روز گذشته را وحشتناک خواند و گفت که صدها نفر از بیمارستان الشفاء گریخته‌اند و دیده شده‌اند که در حال حرکت به سمت جنوب هستند.