تصمیم خوبی برای المپیک خواهیم گرفت

محسن کاوه ناظر ویژه رئیس فدراسیون در تیم ملی کشتی آزاد:

محسن کاوه ناظر ویژه رئیس فدراسیون در تیم ملی کشتی آزاد گفت: یک تصمیم خوب خواهیم گرفت تا در المپیک پاریس، کشتی کشورمان رو به جلو باشد.

محسن کاوه ناظر ویژه رئیس فدراسیون در تیم ملی کشتی آزاد گفت: یک تصمیم خوب خواهیم گرفت تا در المپیک پاریس، کشتی کشورمان رو به جلو باشد.
محسن کاوه در خصوص تغییر کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اظهار کرد: هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
وی افزود: چند جلسه با کادر فنی تیم ملی و رئیس فدراسیون و همچنین چند نفر از اساتید کشتی داشتیم. باید یک تصمیم خوب بگیریم که در المپیک کشتی ما رو به جلو باشد و هر چیزی به صلاح باشد انجام می‌دهیم.
کاوه یادآور شد: بحث تغییر کادر فنی تیم ملی اصلا مطرح نیست و با مربیان جدیدی نیز صحبتی نشده و هنوز بحث درون سازمانی است که بتوانیم یک تصمیم خوب برای المپیک بگیریم.
وی در خصوص ادامه همکاری عیسی حاجی‌اف در تیم ملی کشتی آزاد نیز گفت: هیچ تصمیمی هم در رابطه با او گرفته نشده و باید تصمیم خوب بگیریم.