عملیات تکمیل طرح دائم پست برق فوق توزیع دانیال شوش در ایستگاه پایانی نصب ترانس

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان:

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه احداث طرح دائم پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت دانیال شوش بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بیان کرد: عملیات نصب و مونتاژ ترانس ۵۰ مگاولت آمپری این پروژه آغاز شده است.

اهواز-محمدي
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه احداث طرح دائم پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت دانیال شوش بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بیان کرد: عملیات نصب و مونتاژ ترانس ۵۰ مگاولت آمپری این پروژه آغاز شده است.
محمود دشت‌بزرگ اظهار کرد: با توجه به کاهش پیک مصرف شبکه برق خوزستان، عملیات آماده‌سازی شبکه شامل افزایش ظرفیت و بهینه‌سازی شبکه موجود برای پیک تابستان ۱۴۰۳ با شتاب بیشتری در حال انجام است.
وی افزود: در همین راستا عملیات تکمیل احداث طرح دائم پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت دانیال شوش که فاز اول آن قبلا به صورت موقت احداث شده بود، به سرعت در حال انجام است.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری تکمیل طرح دائم پست دانیال شوش چهار هزار میلیارد ریال است، افزود: ترانس ۵۰ مگاولت آمپری این پروژه از اهواز به شوش و محل پست منتقل شده و عملیات اجرایی نصب و مونتاژ تجهیزات آن آغاز شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان این پروژه که با هدف کاهش بارگیری از ظرفیت منصوبه شهرستان شوش و افزایش پایداری و قابلیت اطمینان برق این شهرستان و تامین برق نیازهای جدید مصرفی طراحی و برنامه‌ریزی شده است، قبل از شروع پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ وارد مدار خواهد شد.شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت انتقال برق در ۲ استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.