انتخاباتی به سبک و سیاق پیشین

تغییراتی که چندان کارآمد نیست؛

با تایید اساسنامه پیشنهادی فدراسیون فوتبال ایران توسط فیفا انتظار می رود که هر چه زودتر انتخابات برگزار و تکلیف کرسی ریاست مشخص شود؛ انتخاباتی که پیش از تایید اساسنامه به نظر می رسید به دلیل تغییرات صورت گرفته و حساسیت های فیفا روی مفاد آن، متفاوت از دوره های گذشته باشد اما جزئیات اساسنامه جدید نشان می دهد که راه و روش های تکراری رسیدن به صندلی ریاست، همچنان پابرجاست.

با تایید اساسنامه پیشنهادی فدراسیون فوتبال ایران توسط فیفا انتظار می رود که هر چه زودتر انتخابات برگزار و تکلیف کرسی ریاست مشخص شود؛ انتخاباتی که پیش از تایید اساسنامه به نظر می رسید به دلیل تغییرات صورت گرفته و حساسیت های فیفا روی مفاد آن، متفاوت از دوره های گذشته باشد اما جزئیات اساسنامه جدید نشان می دهد که راه و روش های تکراری رسیدن به صندلی ریاست، همچنان پابرجاست.
 مهم ترین مولفه ای که در انتخابات تاثیرگذار است، حق رایی است که به هیئت فوتبال استان های کشور واگذار شده و همین امر راه را برای دستیابی به کرسی ریاست هموار کرده. به عبارتی به دلیل همکاری هیئت فوتبال های هر استان با فدراسیون و زیر نظر بودن آنها، امکان هدایت آرا به سمت کاندید مورد نظر وجود دارد؛ مسئله ای که در انتخابات های 86 ،90 و 95 به وضوح مشاهده شد و احتمال تکرار آن در انتخابات پیش رو هم بالاست.
همین مسئله این نقد را وارد می کند که به چه دلیل هیئت
فوتبال های هر استان باید چنین نقش تاثیرگذاری را در سرنوشت نهایی  انتخابات ایفا کنند؟ مگر نقش و خروجی این هیئت ها چیست ؟
لیگ های استانی که تحت نظر این هیئت ها برگزار می شوند، از چه کیفیتی برخوردارند؟ کدام استعداد تحت نظر این ها شکوفا شده و به فوتبال کشور معرفی شده است؟
مبرهن است که هیئت فوتبال های هر استان در نازل ترین شکل ممکن به فعالیت می پردازند و در برخی استان ها حتی لیگ های استانی هم برگزار نمی شود و در واقع بود و نبود هیئت فوتبال ها هیچ تاثیری ندارد.
 اما با این حضور ضعیف در فوتبال کشور، انتخابات فدراسیون فوتبال در دوره های اخیر تحت تأثیر آرای رؤسای هیئت فوتبال استان‌ها بوده، چون آرای آنها پرشمار است و در سرنوشت نهایی انتخاب رئیس تاثیر گذار، در این دوره هم شرایط مشابه گذشته است و تغییراتی که در اساسنامه صورت گرفته، تقسیم قدرت در مجمع فدراسیون را عادلانه نکرده است.
در اساسنامه جدید ایجاد حق رای برای برخی باشگاه های فوتسال، فوتبال ساحلی، بانوان، سرمربیان تیم های ملی و داوران ، شکستن انحصار آرا از سوی هیئت های فوتبال را فراهم نکرده. تغییرات دیگری هم که صورت گرفته مربوط به حق رای نیست و مسائلی از قبیل شرط سنی و تعداد کاندیداها را شامل شده است.
بنابراین با وجود زمان زیادی که صرف تدوین اساسنامه جدید و تایید آن توسط فیفا شد، می توان با قاطعیت گفت که در همچنان بر پاشنه سابق می چرخد و راه و و روش مهندسی انتخابات میسر
 است.
تا زمانی که تقسیم قدرت عادلانه صورت نگیرد امکان هدایت آرا وجود دارد و نباید انتظار داشت که این انتخابات ها فوتبال کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.