لاوروف: بیانیه سه‌جانبه قره باغ هیچ جایگزینی ندارد

ریا نووستی :وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که بیانیه سه‌جانبه درباره قره باغ هیچ جایگزینی ندارد و مسکو وایروان به این بیانیه کاملا پایبند هستد.

لاوروف: بیانیه سه‌جانبه قره باغ هیچ جایگزینی ندارد


ریا نووستی :وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که بیانیه سه‌جانبه درباره قره باغ هیچ جایگزینی ندارد و مسکو وایروان به این بیانیه کاملا پایبند هستد.
به گزارش ایلنا به نقل از ریا نووستی، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه  در پایان مذاکرات هیئت روس در ایروان تاکید کرد که بیانیه سه جانبه قره باغ هیچ جایگزینی ندارد و ایروان و مسکو بر پایبندی کامل خود به این بیانیه تاکید کرده اند.لاوروف گفت: «دیدارهای هیئت روس متمرکز بر تضمین اجرای دقیق و کامل بیانیه صادر شده از سوی رهبران آذربایجان، ارمنستان و روسیه در نهم نوامبر درباره آتش بس در منطقه
قره باغ، اجرای عملیات حفاظت از انجام
فعالیت های انسانی برای حمایت از ساکنان
غیر نظامی متمرکز بوده است.»وی تاکید کرد که روسیه و ارمنستان اجماع اتفاق نظر دارند که
تلاش ها برای شبهه افکنی در این بیانیه چه در داخل و یا خارج قابل قبول نیست.