آبرامز: دولت ترامپ هیچ قصدی برای ایجاد درگیری در خاورمیانه ندارد

العربیه :نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید بر اینکه ترامپ هیچ قصدی برای ایجاد درگیری و تنش جدید در خاورمیانه ندارد، تهدیداتی را علیه کشورمان مطرح کرد.

آبرامز: دولت ترامپ هیچ قصدی برای ایجاد درگیری در خاورمیانه ندارد


العربیه :نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید بر اینکه ترامپ هیچ قصدی برای ایجاد درگیری و تنش جدید در خاورمیانه ندارد، تهدیداتی را علیه کشورمان مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفت وگو با العربیه مدعی شد: دونالد ترامپ قصد ندارد که درگیری جدیدی در منطقه ایجاد کند و او اخیرا خارج کردن برخی نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان را اعلام کرد اما ما به خوبی می دانیم که ایران فعالیت های خطرناکی در منطقه دارد و این امر را به وضوح در عراق دیدیم. فکر کنم که این مساله برای همگان روشن باشد.
نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران گفت: آمریکا به هرگونه تعرضی که ایران و یا شبه نظامیان آن علیه شهروندان آمریکایی انجام می دهند، پاسخ محکمی خواهد داد.