تالارها بازگشايي شدند؛ تردد از ۹ شب به بعد ممنوع است!

از آن‌جا كه تهران از نظر ابتلا به كرونا، به وضعيت تقريبا عادي و قابل كنترل، و از رنگ قرمز به رنگ زرد رسيده، قرار براين شده برخي مشاغل با رعايت پروتكل‌ها و نيزبا يك سوم ظرفيت، فعاليت خود را آغاز كنند. در همين راستا، تالارهاي جشن و عروسي كه البته گاهي براي عزاداري هم استفاده مي‌شوند، بازگشايي شدند. رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران اما گفته است:

تالارها بازگشايي شدند؛ تردد از ۹ شب به بعد ممنوع است!

از آن‌جا كه تهران از نظر ابتلا به كرونا، به وضعيت تقريبا عادي و قابل كنترل، و از رنگ قرمز به رنگ زرد رسيده، قرار براين شده برخي مشاغل با رعايت پروتكل‌ها و نيزبا يك سوم ظرفيت، فعاليت خود را آغاز كنند. در همين راستا، تالارهاي جشن و عروسي كه البته گاهي براي عزاداري هم استفاده مي‌شوند، بازگشايي شدند. رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران اما گفته است:
« بازگشایی تالارها به این معنی نیست که مهمانی برگزار می‌شود، بلکه فقط مجوز فعالیت به صنوف این رسته داده شده است.» پرسش نخست اين است كه اگر قرار نيست مهماني برگزارشود، چه دليل دارد كه اين تالارها باز شوند و قرار است با آغاز فعاليت دوباره پس از يك‌سال، بدون برگزاري مراسم، چه كاري انجام دهند؟! اما البته تالارها موظف به ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت و رعايت تمام پروتكل‌هاي بهداشتي هستند.اما دو نكته در اين مورد قابل تامل است؛ اول اين‌كه ظرفيت تالارها، متفاوت است، و يك‌سوم ظرفيت براي يك تالار مي‌تواند به اندازه تمامي ظرفيت براي تالاري ديگر باشد و در اين مورد طبعا افرادي كه تمايل دارند، مهمانان بيشتري داشته باشند، از تالارهاي با ظرفيت بالا استفاده خواهند كرد و اين به ضرر تالارهاي با ظرفيت كم است. مورد دوم و مهم قابل تامل اين است كه معمولا جشن‌ها و مهماني‌ها، زودتر از ساعت هفت و يا هشت شب، آغاز نشده و زودتر از 12 شب نيز تمام نمي‌شوند، آن‌هم در حالي‌كه تردد خودروها از ساعت 9 شب به بعد ممنوع است اما با پرداخت جريمه مشكل ممنوعيت حل مي‌شود. حال داشته باشيد مهماناني را كه در نيمه‌هاي شب، در حال تردد در شهرند و همه آن‌ها بايد جريمه بپردازند و طبعا اين درآمد مضاعفي است براي دولت. آن‌هم در حالي كه معمولا از مسئولان در هر رده‌اي انتظار مي‌رود شرايط را به‌نحوي براي شهروندان خود در بحران‌هاي مختلف آسان كنند، اما هرچه فشار بحران كرونا و تحريم بيشتر مي‌شود، فشار برخي مسئولان بر دوش مردم هم بيشتر مي‌شود و در واقع هزينه‌هاي مختلف بحران‌ها را مردم مي پردازند در حالي‌كه وضعيت اقتصادي نابساماني نيز دارند. اگر تالاري براي برگزاري مراسم ازدواج باز مي‌شود، بايد تدابيري براي تردد بدون جريمه و هزينه براي مهمانان هم انديشيده شود، چرا كه قرار است به جوانان در امرازدواج كمك شود.