افزایش شهرهای زرد و نارنجی

رئیسی عنوان کرد؛

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه خیز ملایم کرونا در برخی از مناطق شروع شده است، گفت: استان‌های تهران و البرز همچنان زرد هستند، اما وضعیت شکننده است.

افزایش شهرهای زرد و نارنجی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه خیز ملایم کرونا در برخی از مناطق شروع شده است، گفت: استان‌های تهران و البرز همچنان زرد هستند، اما وضعیت شکننده است.
به گزارش  مهر، علیرضا رئیسی،  در پایان جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، به تشریح مصوبات و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت.
وی در ابتدا به وضعیت بیماری کرونا در دنیا و کشور اشاره کرد و گفت: وضعیت در اروپا و آمریکا نگران کننده است و به زانو در آمده‌اند. در حالی که واکسیناسیون را هم شروع کرده‌اند.
رئیسی افزود: در کشور ژاپن هم بیش از ۷۰ درصد تخت‌های بیمارستانی پر شده است.
وی گفت: هدف ما این است که بتوانیم وضعیت فعلی را حفظ و جلوگیری از خیز چهارم داشته باشیم و شب عید آرام داشته باشیم.
رئیسی افزود: هنوز شهر قرمز نداریم اما شهرهای نارنجی ما دو برابر شده است و این یک هشدار است. ضمن اینکه تعداد شهرهای زرد نیز افزایش یافته است.
وی گفت: خیز ملایم در برخی از مناطق کشور شروع شده که می‌توان آن را کنترل کرد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: در استان‌های شمالی و چند استان دیگر شرایط به گونه‌ای است که باید مراقبت و کنترل بیشتری صورت بگیرد.
وی افزود: هفته گذشته دو استان نارنجی داشتیم اما در حال حاضر تعداد شهرهای نارنجی در سایر استان‌ها نیز افزایش یافته است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: شهرهای نارنجی از ۱۸ تا به ۳۶ شهر و شهرهای زرد از ۱۳۰ به ۱۷۸ رسیده و شهرهای آبی از ۳۰۶ به ۲۳۴ شهر کاهش یافته است.
وی افزود: به استان‌های هرمزگان، خوزستان، یزد، استان‌های شمالی گیلان، مازندران و گلستان، آذربایجان غربی و لرستان هشدار می‌دهیم.
رئیسی تاکید کرد: یکی از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی است تا حضور و مراجعات مردم کمتر شود.
وی افزود: مصوب شد تا پایان سال دستگاه‌های اجرایی سه خدمت پر مخاطب را الکترونیکی ارائه بدهند.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: امتحانات عملی و حضوری برای دانشجویان نخواهیم داشت و آنلاین خواهد بود.
رئیسی افزود: استان‌های تهران و البرز همچنان زرد هستند، اما وضعیت شکننده است. در استان‌های شمالی و چند استان دیگر، منع تردد برقرار است.