قیمت دلار به ۲۴ هزار و ۲۵۳ تومان رسید

قیمت دلار به ۲۴ هزار و ۲۵۳ تومان رسید


قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس)،  دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید ۲۳ هزار و ۷۷۲ تومان و برای فروش ۲۴ هزار و ۲۵۳ تومان است.
به گزارش ر مهر، قیمت دلار آمریکا (اسکناس)، دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید ۲۳ هزار و ۷۷۲ تومان و برای فروش ۲۴ هزار و ۲۵۳ تومان است.
همچنین قیمت هر اسکناس یورو نیز برای خرید ۲۸ هزار و ۴۶۱ تومان و برای فروش ۲۹ هزار و ۳۶ تومان است.