شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری؛ به کجا چنین شتابان؟!

ماجرای به مسافرت رفتن مردم در بحران کرونایی را از هر طرف که نگاه کنیم، با هر میزان از رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به این نتیجه می‌رسیم که درست نیست. بله به درخواست تمام اعضای ستاد مقابله با کرونا، مردم بهتر است تحت هیچ شرایطی فعلا به سفر نرودند و تا می‌توانند در خانه بمانند و یا اگر در محل کار و در شهر حاضر می‌شوند، پروتکل‌های حداکثری را رعایت کنند؛ فعلا در شرایطی هستیم که با هر جهش این ویروس، به تعداد ماسک‌هایی که مردم به صورت می زنند، افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، شرکت‌های مسافربری، با حدت‌وشدت عجیبی در حال پیش فروش کردن بلیت‌های نوروزی خود هستند، که این مسئله دقیقا با توصیه‌های کرونایی ستاد، منافات دارد. اما حالا شرکت مسافربری رجا، اعلام کرده که فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری برای نوروز آغاز شده است.


ماجرای به مسافرت رفتن مردم در بحران کرونایی را از هر طرف که نگاه کنیم، با هر میزان از رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به این نتیجه می‌رسیم که درست نیست. بله به درخواست تمام اعضای ستاد مقابله با کرونا، مردم بهتر است تحت هیچ شرایطی فعلا به سفر نرودند و تا می‌توانند در خانه بمانند و یا اگر در محل کار و در شهر حاضر می‌شوند، پروتکل‌های حداکثری را رعایت کنند؛ فعلا در شرایطی هستیم که با هر جهش این ویروس، به تعداد ماسک‌هایی که مردم به صورت می زنند، افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، شرکت‌های مسافربری، با حدت‌وشدت عجیبی در حال پیش فروش کردن بلیت‌های نوروزی خود هستند، که این مسئله دقیقا با توصیه‌های کرونایی ستاد، منافات دارد. اما حالا شرکت مسافربری رجا، اعلام کرده که فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری برای  نوروز آغاز شده است. این در حالیست که شرکت‌های مسافربری هوایی هم از این قافله دور نمانده و در حال فروش بلیت به مسافران نوروزی هستند و اوضاع احتمالا چندان با پروتکل‌های بهداشتی، مطابقت ندارد که به گفته وزیر بهداشت یک شرکت هواپیمایی از سوار شدن وی به هواپیما خودداری کرده
 است!
انواع و اقسام شرکت‌ها و تورهای مسافرتی و گردشگری، حتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، طبعا در پی جبران درآمد و سودی هستند که در این یک سال واندی گذشته، از آن بی‌نصیب مانده‌اند؛ اما بر مردم است که همچنان بر پروتکل‌های بهداشتی کرونا، تا اطلاع ثانوی وفادار بمانند و از جابه جایی در بین شهرهای مختلف خودداری کنند.