چرا كرونا در خوزستان همچنان سير صعودي دارد؟

كرونا در خوزستان همچنان سير صعودي دارد، خبري كه نشان از شرايط بحراني و اضطراري اين استان دارد؛ استاني با ۱۱ شهرستان قرمز!

چرا كرونا در خوزستان همچنان سير صعودي دارد؟

كرونا در خوزستان همچنان سير صعودي دارد، خبري كه نشان از شرايط بحراني و اضطراري اين استان دارد؛ استاني با 11 شهرستان قرمز!

اما چرا خوزستان ناگهان در چنين وضعيت بحراني قرار گرفت؟ شايد يكي از عمده‌ترين دلايل آن، ‌در كنار باز بودن مرزهاي اين استان با كشورهاي همسايه، عدم رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي در ميان مردم باشد. پروتكل بهداشتي تنها استفاده از ماسك نيست، بلكه 
شركت نكردن در دورهمي‌ها، عزاها و عروسي‌هاست، اما گويا در اين ناحيه از سرزمين‌مان، مردم چندان كه بايد و شايد، در اين مورد از خود اهتمام و توجه نشان نمي‌دهند، در جايي‌كه به گفته ستاد مديريت كروناي خوزستان، يك مبتلا به كروناي جهش يافته، 123 نفر را مي‌تواند آلوده كند، هنوز مردم در اين ناحيه براي فوتي‌هاي كرونايي و غيركرونايي، تشييع جنازه‌هاي چندصد نفري برگزار مي‌كنند، و طبعا در اين مجامع، رعايت‌ فاصله‌هاي فيزيكي، اتفاق نمي‌افتد.
 يكي از مهم‌ترين دلايل عدم توجه به برخي پروتكل‌هاي بهداشتي در برخي نقاط كشورمان، فرهنگ خاص حاكم بر آن جامعه است، خوزستان نيز از آن مناطقي است كه درگير خرده فرهنگ‌هاي ويژه‌اي است كه مردم را خواسته و ناخواسته، با مشكلاتي در انجام برخي مراسم مواجه مي‌كند، پرجمعيت بودن و خرج فراوان كردن براي يك مراسم عزا يا عروسي، يكي از خصيصه‌هاي مردمان اين استان است. با توجه به همين خرده فرهنگ بايد مسئولان مختلف اين استان، به نحوي در پي فرهنگ‌سازي و آگاه كردن مردم باشند و اين آگاهي‌بخشي، تنها با صدور چند اطلاعيه و انتشار اخبار مختلف در زمينه فوتي‌هاي كروناويروس، كارساز نيست. مسئولان پزشكي، فرهنگي و اجتماعي خوزستان كه حتما خود نيز بخشي از اين مردم هستند، از فرهنگ و رسوم خاص اهالي اين ناحيه باخبرند و بايد بتوانند با لطايف‌الحيلي، مردم را نسبت به عدم اجراي مراسمي تا اين حد پرجمعيت نه تنها آگاه بلكه قانع كنند. اين روش اقناعي است كه اين روزها به نظر مهم  مي‌رسد وبايد در اين زمينه از معتمدان استان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان كمك گرفته شود و در برخي موارد اين اطلاع‌رساني و اقناع بايد در شرايطي چنين بحراني، محله به محله و حتي خانه به خانه انجام گيرد. ضمن اين‌كه به گفته برخي از پزشكان و روساي چندين بيمارستان، آيا بهتر نيست با شرايط ويژه‌اي كه اين استان درگير آن شده، بخشي از واكسيناسيون اورژانسي در اين استان صورت بگيرد؟ طبعا بستن مرزها و راه‌هاي ورود و خروج به اين شهر در اين مدت نشان داده كه روش‌هاي كارسازي نبوده‎اند، بماند كه شخص وزير بهداشت نيز از ديركرد در مورد بستن مرزهاي اين استان با كشورهاي همسايه گله‌مند است. حتي قطع كردن برق بازارهاي شهر اهواز، براي جلوگيري از حضور مردم در بازار براي گشت‌وگذار و خريدوفروش نيز، گره‌اي از اين مشكل نگشوده
 است.
مورد ديگري كه جا دارد در اين‌جا بدان اشاره شود اين است كه در چهارم اسفندماه، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفته بود ۱۸ نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی خواستار تعطیلی دو هفته‌ای خوزستان به دلیل گسترش کرونا بودند؛ تعطيلي كه اتفاق نيفتاد و كروناي جهش‌يافته هنوز خوزستان را درمي‌نوردد.