شهر را به توان‌يابان بازگردانيم!

معلولان، يا به تعبير اخيرا جديد؛ توان‌يابان، غايبان اصلي شهرهستند؛ زيرا چيدمانِ مبلمان شهري به‌نحوي است كه امكان تردد آنان در شهر بسيار كم است و آنان بدون يك همراه، نمي‌توانند در شهر حضور يابند، سيروسياحت و خريد كرده و يا به پزشك مراجعه كنند. يكي از عمده‌ترين دلايل چنين كمبودي نه فقط دررابطه با توان‌يابان، بلكه ميانسالان، دوچرخه‌سواران و افرادي‌ كه علاقه‌مند به دويدن و ورزش صبحگاهي هستند، اين است كه شهر، در انحصار خودورو نرده‌هاي آهني است. خودروهايي كه گاهي حتي براي عابرين پياده و روي خط عابر پياده هم براي عابران پياده حقي قائل نمي‌شوند و نيز نرده‌هايي كه دو باند خيابان شهري را از هم جدا كرده و براي عبور از آن بايد متوسل به پله‌هاي روگذر يا زيرگذر شد كه جداي از مشكل امنيتي كه به‎واسطه نصب بيلبوردهاي تبليغاتي دارند، براي توان‎يابان، سالمندان و زنان باردار، امكان استفاده از اين روگذرها و زيرگذرها يا وجود ندارد يا بسيار سخت است. اما مشكل مهم ديگر اين‌كه در برخي ادارات، در حاشيه برخي خيابان‌ها و در برخي پاركينگ‌ها، محلي براي پارك خودروي توان‌يابان در نظر گرفته شده و اين مكان‌ها با تابلو كاملا مشخص شده‌اند، اما در اغلب موارد، توان‌يابان داراي خودروي شخصي نمي‌توانند از اين امكانِ حداقلي استفاده كنند، چون پيش از آن‌ها فردِ بي‌توجهِ ديگري خودروي خود را در آن محل پارك كرده است.

معلولان، يا به تعبير اخيرا جديد؛ توان‌يابان، غايبان اصلي شهرهستند؛ زيرا چيدمانِ مبلمان شهري به‌نحوي است كه امكان تردد آنان در شهر بسيار كم است و آنان بدون يك همراه، نمي‌توانند در شهر حضور يابند، سيروسياحت و خريد كرده و يا به پزشك مراجعه كنند. يكي از عمده‌ترين دلايل چنين كمبودي نه فقط دررابطه با توان‌يابان، بلكه ميانسالان، دوچرخه‌سواران و افرادي‌ كه علاقه‌مند به دويدن و ورزش صبحگاهي هستند، اين است كه شهر، در انحصار خودورو نرده‌هاي آهني است. خودروهايي كه گاهي حتي براي عابرين پياده و روي خط عابر پياده هم براي عابران پياده حقي قائل نمي‌شوند و نيز نرده‌هايي كه دو باند خيابان شهري را از هم جدا كرده و براي عبور از آن بايد متوسل به پله‌هاي روگذر يا زيرگذر شد كه جداي از مشكل امنيتي كه به‎واسطه نصب بيلبوردهاي تبليغاتي دارند، براي  توان‎يابان، سالمندان و زنان باردار، امكان استفاده از اين روگذرها و زيرگذرها يا وجود ندارد يا بسيار سخت است. اما مشكل مهم ديگر اين‌كه در برخي ادارات، در حاشيه برخي خيابان‌ها و در برخي پاركينگ‌ها، محلي براي پارك خودروي توان‌يابان در نظر گرفته شده و اين مكان‌ها با تابلو كاملا مشخص شده‌اند، اما در اغلب موارد، توان‌يابان داراي خودروي شخصي نمي‌توانند از اين امكانِ حداقلي استفاده كنند، چون پيش از آن‌ها فردِ بي‌توجهِ ديگري خودروي خود را در آن محل پارك كرده است. 
اما اينك در يك حركت خوب، رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران اعلام كرده است كه هر خودرويي كه در محل پارك توان‌يابان، پارك شده باشد، 100 هزار تومان جريمه خواهد شد. 
 شايد با چنين شيوه‌هاي هشداردهنده و بازدارنده‌اي، كه اميد است همچنان ادامه پيدا كرده و به موارد ديگري نيز تسري يابد، شهر براي تمام شهروندان محيطي امن و قابل تردد و حضور بشود.