دهک های پایین جامعه و هزینه های درمان

به سبب بالا بودن هزینه های دارو و درمان متأسفانه بسیاری از خانواده ها سعی می کنند تا زمانی که ناچار نشوند وارد مسیر درمانی و پرداخت هزینه دراین زمینه نشوند. اغلب با روش های سنتی و یا دارو درمانی های خانگی و خودسرانه سعی در برطرف کردن عارضه حادث شده برای خود و فرزندانشان را دارند.

دهک های پایین جامعه و هزینه های درمان


 

به سبب بالا بودن هزینه های دارو و درمان متأسفانه بسیاری از خانواده ها سعی می کنند تا زمانی که ناچار نشوند وارد مسیر درمانی و پرداخت هزینه دراین زمینه نشوند. اغلب با روش های سنتی و یا دارو درمانی های خانگی و خودسرانه سعی در برطرف کردن عارضه حادث شده برای خود و فرزندانشان را دارند.
این مسئله در دراز مدت آسیب های جدی به سلامت جامعه ما وارد خواهد ساخت. چه بسیار کسانی هستند که امروز به سبب مشکلات معدوی و کلیوی به سبب گران بودن هزینه های درمانی و یا اولویت بخشی به دیگر بخش های سبد هزینه خانوار، پیگیر بیماری خود نمی شوند اما در دراز مدت این مشکلات تبدیل به عوارض شدیدی همچون سرطان شده
و یا منجر به عمل های سنگینی جراحی می گردد.
اخیراً با اجرای طرح ساماندهی یارانه ها و پالایش اطلاعات مالی خانوارها، اقدامی مناسب و ضروری در زمینه تأمین هزینه های درمان صورت گرفته و طی آن دولت تمامی کسانی که مشمول یارانه نقدی دولت می شوند به صورت رایگان تحت پوشش بیمه درمانی قرار می گیرند.
براساس مشاهدات حاصل شده بسیاری از مراجعه کنندگان به دفاتر پیشخوان دولت پس از پیگیری وضعیت یارانه ای خود درهمان مکان مورد ثبت نام بیمه درمانی قرار گرفته اند و از این پس می توانند از تسهیلات بیمه ای برای تأمین هزینه های دارو و درمان استفاده کنند بدون اینکه هزینه ای اضافی بپردازند.
نکته دیگر این است که باید نهادهای بیمه گذار نیز در جهت افزایش حمایت های درمانی، سازوکاری را اتخاذ کنند که هزینه های پزشکی برای مردم و به ویژه اقشار نیازمند تا حد امکان کاهش یابد.
چرا که بی توجهی به بخش سلامت و درمان جامعه به ویژه در اقشار ضعیف جامعه که اغلب بدنه صنعت و بخش تولید را به دوش می کشند، درآینده موجب رکود در زمینه نیروی انسانی سلامت و مولد خواهد شد.
اما نکته دیگر درمورد افزایش حق بیمه ها برای اقشار و دهک های پایین جامعه می باشد. امروز حداقل های حق بیمه برای آن دسته از اقشاری که به صورت خویش فرما هزینه بیمه را پرداخت می کنند بسیار بالاست. با توجه به وضعیتی که در دوران کرونا پیش آمد و میزان تعدیل نیروها در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی و اداری به ویژه در مشاغل خصوصی پیش آمد، بسیاری از افراد مجبور به پرداخت حق بیمه به صورت شخصی شدند.
لذا باید برای آن دسته از افرادی که دچار بیکاری شده اند و یا مشاغل غیر رسمی دارند و حق بیمه را شخصاً پرداخت می کنند، تخفیفات و تسهیلاتی برای پرداخت حق بیمه اختصاص داد. حفظ جامعه در پوشش خدمات بیمه ای سیاستی سازنده تلقی می شود که در دراز مدت جامعه را در سطحی از امنیت اجتماعی قرار خواهد داد و آسیب پذیری آن را کاهش می دهد. خوشبختانه سیاست دولت سیزدهم در این بخش برمحور حمایت از اقشارضعیف و آسیب پذیر بوده و ادامه این سیاست ها می تواند نقشه راهی موثر را برای آینده ترسیم نماید.