واکنش تند کره شمالی به توافق همکاری نظامی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی

وزارت امور خارجه کره شمالی توافق افزایش همکاری نظامی میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را محکوم کرده و پاسخ متقابل به آن را اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه کره شمالی توافق اخیر میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در حاشیه نشست سران ناتو را محکوم کرد.به نوشته روزنامه «گاردین»، این مقام کره شمالی اعلام گفت: «واقعیت به روشنی نشان می‌دهد که هدف حقیقی آمریکا از پخش شایعه "تهدید ناشی از کره شمالی" این است که بهانه‌ای برای کسب برتری نظامی در حوزه اقیانوس هند-آرام داشته باشد».وزارت امور خارجه کره شمالی توافق افزایش همکاری نظامی میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی را محکوم کرده و پاسخ متقابل به آن را اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه کره شمالی  توافق اخیر میان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در حاشیه نشست سران ناتو را محکوم کرد.به نوشته روزنامه «گاردین»، این مقام کره شمالی اعلام گفت: «واقعیت به روشنی نشان می‌دهد که هدف حقیقی آمریکا از پخش شایعه "تهدید ناشی از کره شمالی" این است که بهانه‌ای برای کسب برتری نظامی در حوزه اقیانوس هند-آرام داشته باشد».
او همچنین بیان داشت: «وضع عمومی، حاکی از نیاز فوری‌تری برای تقویت دفاع کشور به منظور سازگاری فعالانه با تنش‌آلود شدن سریع فضای امنیتی شبه جزیره کره و باقی نقاط جهان است».