۶۱ زمین لرزه در حوالی بندر خمیر ثبت شد

طی ۳۱ ساعت اخیر؛

شبکه‌های لرزه‌نگاری وابسته به مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد طی ۳۱ ساعت اخیر، ۶۱ زمین لرزه در حوالی بندر خمیر ثبت شد.
شبکه‌های لرزه‌نگاری وابسته به مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد طی ۳۱ ساعت اخیر، ۶۱ زمین لرزه در حوالی بندر خمیر ثبت شد.
به گزارش  مهر، شبکه‌های لرزه‌نگاری وابسته به مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ساعت ۰۲:۰۰ ۱۱تیرماه تا ۰۹:۰۰ دیروز تعداد ۶۱ زمین‌لرزه را در حوالی بندرخمیر واقع در استان هرمزگان ثبت کرده‌اند.