بازگشت دیپلمات‌های روس اخراج‌شده از بلغارستان به مسکو

بازگشت دیپلمات‌های روس اخراج‌شده از بلغارستان به مسکو


رسانه‌ها از بازگشت دیپلمات‌های روسی اخراج‌شده از بلغارستان به مسکو همراه با خانواده‌هایشان خبر دادند.
به گزارش اسپوتنیک، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که دیپلمات‌های روسی اخراج‌شده توسط بلغارستانبه همراه خانواده‌های خود به مسکو بازگشتند.بر اساس این گزارش، ۷۰ دیپلمات روس اخراج‌شده از بلغارستان از طریق دو پرواز  بلغارستان را به همراه خانواده‌هایشان ترک کردند.در این گزارش تاکید شده است که فدراسیون روسیه برای انجام این دو پرواز درخواست مجوز کرد، زیرا همه پروازها بین روسیه و بلغارستان بر اساس تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو به دلیل عملیات نظامی ویژه این کشور در اوکراین به حالت تعلیق درآمده بود.