چین: آمریکا منشأ اصلی بحران کنونی در مذاکرات هسته‌ای با ایران است

چین: آمریکا منشأ اصلی بحران کنونی در مذاکرات هسته‌ای با ایران استنماینده دائم چین در سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد: منشاء اصلی بحران کنونی در پرونده هسته‌ای ایران، آمریکاست و برای دست‌یابی به توافق زودهنگام، واشنگتن باید تصمیمات سیاسی فوری بگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حساب توییتری هیئت دائم دولت چین در وین به نقل از «وانگ کان»، نماینده دائم چین در سازمان‌های بین‌المللی نوشت: برای دست‌یابی به توافق زودهنگام در گفت‌گوهای هسته‌ای ایران، آمریکا باید تصمیمات سیاسی فوری اتخاذ کند.
به گفته وانگ کان، احیای گفت‌وگوهای وین، نشان داد که رفع اختلاف‌ها از طریق گفت‌وگو و مذاکره، تنها راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران است.نماینده دائم چین در سازمان‌های بین‌المللی ضمن تشکر از تلاش‌های همه مذاکره‌کنندگان در یک سال اخیر و تأکید بر اینکه نباید فرصت کنونی برای احیای برجام را از دست داد، افزود: آمریکا به عنوان منشأ بحران در مذاکرات هسته‌ای با ایران، باید وضعیت کنونی را درک کند، صداقت نشان دهد و سیاسی‌کاری را کنار بگذارد. آمریکا باید تصمیمات فوری سیاسی بگیرد.