داوران ژاپنی و قضاوت دیدار الدحیل – پرسپولیس

بازی الدحیل - پرسپولیس تحت نظارت و مدیریت ناظر مالزیایی و با قضاوت داور ژاپنی برگزار خواهد شد.

بازی الدحیل - پرسپولیس تحت نظارت و مدیریت ناظر مالزیایی و با قضاوت داور ژاپنی برگزار خواهد شد.
داوری این مسابقه به عهده کیمورا هیرویوکی از ژاپن خواهد بود. واتانابه کوتا، تاکاجی تاکومی و تانیموتو ریو به ترتیب به‌عنوان کمک یک، کمک دو و داور چهارم او را همراهی می‌کنند.