کلاهک‌های هسته‌ای در جهان ظرف یک سال ۱۳۶ مورد افزایش یافته‌اند

انجمن دانشمندان آمریکایی:

انجمن دانشمندان آمریکایی گزارش داد که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای در جهان از ژانویه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ به میزان ۱۳۶ کلاهک افزایش یافته است.

انجمن دانشمندان آمریکایی گزارش داد که تعداد کلاهک‌های هسته‌ای در جهان از ژانویه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ به میزان ۱۳۶ کلاهک افزایش یافته است.
به گزارش  وب سایت استاتیستا، در این گزارش آمده است که در آمار ارائه شده، کلاهک‌های مستقر و ذخیره شده مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
طبق این گزارش، افزایش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای بیشتر مربوط به چین، روسیه، کره شمالی، پاکستان و هند بوده است.