بیمه ۵ دهک اول جامعه تا فروردین ۱۴۰۳ تمدید شد

مدیرکل جذب منابع سازمان بیمه سلامت خبر داد؛

مدیرکل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه ۵ دهک اول جامعه تا پایان فروردین ۱۴۰۳ تمدید شد.

مدیرکل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه ۵ دهک اول جامعه تا پایان فروردین ۱۴۰۳ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید شایانفر، با عنوان این مطلب که سازمان بیمه سلامت وظیفه دارد اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار دهد، افزود: در حال حاضر ۴ گروه عمده تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستندمدیرکل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: ۵ دهک اول جامعه در حال حاضر از مجموع بیمه شدگان صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان به صورت رایگان از پوشش سازمان برخوردار هستند، ۳ دهک بر اساس قانون بودجه و از سال گذشته تحت پوشش قرار گرفته اند و ۲ دهک دیگر نیز بر اساس مصوبه خرداد ماه هیأت دولت در سال جاری به مجموع بیمه شدگان رایگان اضافه شدند.
وی افزود: بیمه تمامی این افراد تا پایان فروردین ۱۴۰۳ فعال شده است. ضمن اینکه دهک‌های ۶ تا ۹ نیز مشمول کاهش حق بیمه شدند.