تجهیزات جنگی در کمین حیوانات و محیط بانان!

در سال ۹۹، فقط ۵۰ محیط‌بان، با سلاح شکاری دارای مجوز، جان خود را از دست داده اند! آن‌هم در حالی که اغلب این محیط‌بانان، خود به کمترین تجهیزات لازم در این زمینه مجهزند و خطرات جانی مختلف، آنان را تهدید می‌کند، به‌ویژه تهدید جانی از سوی شکارچیان قاچاق، بسیار جدی است، زیرا این شکارچیان، علاوه بر این‌که سلاح دارای مجوز ندارند، اغلب به تجهیزات مخصوص جنگی مجهزند که به‌طور قاچاق و غیرقانونی تهیه شده است.

در سال 99، فقط 50 محیط‌بان، با سلاح شکاری دارای مجوز، جان خود را از دست داده اند! آن‌هم در حالی که اغلب این محیط‌بانان، خود به کمترین تجهیزات لازم در این زمینه مجهزند و خطرات جانی مختلف، آنان را تهدید می‌کند، به‌ویژه تهدید جانی از سوی شکارچیان قاچاق، بسیار جدی است، زیرا این شکارچیان، علاوه بر این‌که سلاح دارای مجوز ندارند، اغلب به تجهیزات مخصوص جنگی مجهزند که به‌طور قاچاق و غیرقانونی تهیه شده است. 
چنین است که ما هر سال تعدادی از محیط بانان فداکار خود را یا از دست می‌دهیم یا برخی از آنان چنان دچار مصدومیت می‌شوند که در نهایت باید با تحمل معلولیت در خانه بمانند.
این در حالیست که تعداد محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط زیست، بسیار کم است و اخیرا و در سال 99، تنها 300 نفر نیرو به این سازمان پیوسته‌اند در حالی‌که تعداد نیروهای این سازمان تا سال 97 تنها در حدود 2500 نفر بوده است؛ تعدادی که با توجه به وسعت محیط زیست کشور، بسیار اندک است، زیرا استاندارد جهانی حفاظت از عرصه‌های طبیعی، یك هزارهكتار به ازای هر محیط‌بان است و این آمار گویای كمبود شدید نیروی انسانی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور می‌باشد.
 البته با توجه به خطراتی که این افراد را تهدید می‌کند باید از این تعدادی که به سازمان محیط زیست پیوسته‌اند، نهایت تشکر را داشت! چرا که اینان، نیروهای خط مقدم حفاظت از محیط زیست کشور هستند، بی‌آنکه تجهیزات به‌روز شده خاصی در اختیار داشته باشند، این افراد همان‌هایی هستند که نه فقط به‌راحتی با اسلحه شکاری مجوزدار، بلکه با تجهیزات جنگی، جان خود را از دست می‌دهند. محیط بانان محافظان گمنام طبیعت هستند كه در بدترین شرایط مشغول خدمت و حفاظت از انفال و سرمایه‌های طبیعی كشور می‌باشند و زحمات و تلاش بی‌دریغ آن‌ها كمتر مورد توجه قرار
 می‌گیرد. 
محیط بانان ما برای انجام وظایف خویش از عزیزترین سرمایه خود كه جان‌شان است می‌گذرند تا بتوانند از حیاط وحش و زیستگاه‌های طبیعت محافظت كنند.  بماند که شکارچیان قاچاق، در تهیه تجهیزات چندین گام جلوتر از سازمان محیط زیست قرارداشته و محیط زیست و جان محیط‌بانان را تهدید می‌کنند.