حمایت جمعی از سناتورهای دموکرات از بازگشت به برجام

در نامه‌ای به «جو بایدن» مطرح شد؛

تعدادی از دموکرات‌های آمریکایی از بازگشت این کشور به برجام حمایت کردند.

تعدادی از دموکرات‌های آمریکایی از بازگشت این کشور به برجام حمایت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از میدل‌ایست‌آی، تعدادی از سناتورهای دموکرات در نامه‌ای به جو بایدن از بازگشت به برجام حمایت کردند.
آنها در این نامه اظهار کردند: ضرری  که در چهار سال گذشته ایجاد شد کشور ما را با چالش‌های متعددی مواجه کرد. اکنون  یکی از اولویت‌های اصلی و  ضروری امنیت ملی شما باید بازگشت به برجام باشد. اگر ایران مایل به بازگشت به تعهدات در برجام باشد ایالا متحده باید به توافق و کاهش تحریم ها متمایل شود.