تفاوت میان آسیب شناسی و کشمکش های داخلی

چند روزی است که بحث مصاحبه محمد جواد ظریف در قامت وزیرخارجه و بیان موضوعاتی که تاکنون از زبان مسئولین رسمی مطرح نگردیده بود، تبدیل به موضوع اصلی محافل خبری داخلی و خارجی شده و حتی فراتر از جریان های داخلی، باعث ایجاد تنش میان مقامات آمریکایی در کاخ سفید و مجلس سنا گردیده است.

تفاوت میان آسیب شناسی و کشمکش های داخلی

چند روزی است که بحث مصاحبه محمد جواد ظریف در قامت وزیرخارجه و بیان موضوعاتی که تاکنون از زبان مسئولین رسمی مطرح نگردیده بود، تبدیل به موضوع اصلی محافل خبری داخلی و خارجی شده و حتی فراتر از جریان های داخلی، باعث ایجاد تنش میان مقامات آمریکایی در کاخ سفید و مجلس سنا گردیده است.
اینکه موضوعات مطرح شده در مصاحبه ظریف خلاف مصلحت کشور و مبهم مطرح شدن روابط میان دیپلمات ها و فرماندهان نظامی بوده باشد یا نه، چند نکته را اولویت می بخشد که به آن بپردازیم.
ابتدا اینکه باید در برابر چنین مباحث تنش برانگیزی، رویکرد طرفین و صاحبان جایگاه و تریبون باید براساس همان سه اصل "عزت،حکمت،مصلحت" باشد. کما اینکه این اصول از سوی یکی از طرفین نقض و یا خدشه دار شده باشد، این دلیل و حجتی برای دیگر طیف ها ایجاد نمی کند که بخواهند با توپی پر تر آتش اختلافات و تشویش افکار عمومی را شعله ور کنند.
ضرورت دارد تا بار دیگر تاکید کنیم که قصد دفاع از ماهیت این مصاحبه و مصاحبه شونده را نداریم، اما این انتقاد وارد است که در مواجهه با این موضوع بنزین بر آتش روشن شده نریزیم و این فضا را فرصتی برای تسویه حساب های شخصی و جناحی قرار ندهیم.
امروز مشاهده می کنیم فضایی از جنگ و تخریب سیاسی در کشور شکل گرفته و عملاً موضوع و محتوای مصاحبه رها شده و یک فضای جنجالی برای تسویه حساب های سیاسی رخ داده که از آن 
برداشت های انتخاباتی صورت می گیرد.
مسلماً عملکرد نظامیان در دفاع از امنیت استراتژیک کشورمان قابل دفاع است، اما نمی توان در حسن نیت مردان دیپلماسی کشورمان نیز تردید کرد. چرا که عملکرد هر دو طیف بیانگر آن است که در مسیر خود و با سلایق متفاوت یک هدف را دنبال می کنند و آن ارتقای جایگاه و حفظ امنیت سیاسی و اقتصادی و دفاع از منافع ملی بوده 
است. 
لذا باید توجه داشته باشیم که در این موضوع خاص دچار یک اختلاف درون خانوادگی شده ایم که باید آن را آسیب شناسی کرد. وقتی در یک خانواده اشتباهی می کند و یا دیگران دچار سوتفاهم می سازد، وی را تردد و یا تخریب نمی کنند. بلکه رویکردی عقلانی و منطقی در پیش گرفته می شود تا تبعات این رخداد موجب تخریب و تضعیف منافع خانواده و دیگر اعضای آن نگردند.
امروز می بینیم که از رسانه های خارجی گرفته تا روزنامه ها و نشریات محلی داخلی خود را درگیر این مسئله نموده اند و هرکسی سازی را کوک می کند که صدای منفعت طلبی از آن به گوش می رسد. درحالی که این موضوع می توان با شفاف سازی و رفع سوتفاهمات از سوی طرفین سه اصل "عزت،حکمت،مصلحت" مورد توجه قرار گیرد. درغیر این صورت مسلماً آسیب این وضعیت بر بدنه ملت و نظام وارد خواهد شد و سود آن در جیب دشمنان و بدخواهان کشور ذخیره خواهد شد.