بیائيد «پَریِ کتاب» بشویم!

خبر ناخوب و ناخوشایند این است که میزان کتاب‌خوانی و حتی انتشار کتاب، مدتی است در کشور ما کم و حتی بسیارکم شده است. مدتی است برخی از کتابفروشی‌ها و حتی ناشران، به دلیل ورشکستگی و یا رونق نداشتن بازار کتاب‌خوانی، تغییر کاربری می‌دهند یا تعطیل می‌کنند. اما باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم درکنار چندین و چند موردی که از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شوند، یکی هم کتابخوان بودن یک ملت و اهمیت دادن به مسئله انتشار کتاب و مطالعه است.

خبر ناخوب و ناخوشایند این است که میزان کتاب‌خوانی و حتی انتشار کتاب، مدتی است در کشور ما کم و حتی بسیارکم شده است. مدتی است برخی از کتابفروشی‌ها و حتی ناشران، به دلیل ورشکستگی و یا رونق نداشتن بازار کتاب‌خوانی، تغییر کاربری می‌دهند یا تعطیل می‌کنند. اما باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم درکنار چندین و چند موردی که از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌شوند، یکی هم کتابخوان بودن یک ملت و اهمیت دادن به مسئله انتشار کتاب و مطالعه است. 
اما همچنان که درکشورما، در برخی کشورهای دیگر هم، حتی در توسعه‌یافته‌ترین آن‌ها، کتابخوانی به یک «مسئله» تبدیل شده؛ می‌گوئیم مسئله، چون ممکن است گاهی این مسئله خوب باشد و گاهی بد. ما 
در حال تجربه جنبه بد مسئله مطالعه و نشر هستیم. اما برخی کشورها، این مسئله را به یک موضوع خوب و هیجان‌انگیز تبدیل کرده‌اند، کاری که احتمالا هر کدام از ما می‌توانیم آن‌را به سادگی انجام دهیم. یعنی 
«پری کتاب» باشیم. 
«پری‌های کتاب» سازمانی متشکل از مردم سراسر جهان است که کتاب جاساز می‌کنند تا دیگران پیدا کنند و بخوانند و سپس در اختیار دیگران بگذارند.
جاساز کردن کتاب هم بدین معناست که ما می‌توانیم پس از خواندن کتاب خود، آن‌را روی نیکمت پارک، مترو، صندلی اتوبوس و یا هرجای دیگری که به نظرمان پرتردد است جا بگذاریم، با این یادداشت که فردی که کتاب را برمی‌دارد پس از مطالعه جریان جاساز کردن و برجای گذاشتن کتاب را ادامه دهد. برخی از افراد مشهوری که مورد توجه مردم هستند، حتی هدایا و یادداشت‌های کوچکی هم در کتاب- عطف یا در یکی از صفحات و هرجای ممکن دیگر در کتاب- می‌گذارند و هواداران خود را تشویق می‌کنند که با یافتن کتاب، آن هدیه و یادداشت را نیز پیدا کنند. 
به این ترتیب با استفاده از چنین روش‌های هیجان‌انگیزی،
بر موج کتابخوان‌ها، افزود می‌شود. 
می‌دانیم که معضلات اقتصادی، بسیاری از کتابخوان‌های ما را در خرید کتاب محدود کرده است، اما آنانی که هنوز توان خرید کتاب را دارند، می‌توانند به پری‌های کتاب بپیوندند و روند کتابخوانی را برای دیگران آسان‌تر کنند.