بازسازی ۶۱ قطعه نیروگاهی در اولین ماه سال ۱۴۰۰

در نیروگاه رامین اهواز انجام گرفت؛

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز از بازسازی بیش از ۶۱ قطعه و تجهیزات نیروگاهی به دست متخصصان بومی این نیروگاه خبر داد.

اهواز-محمدي
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز از بازسازی بیش از ۶۱ قطعه و تجهیزات نیروگاهی به دست متخصصان بومی این نیروگاه خبر داد.
خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت:بازسازی بیش از ۶۱ قطعه و تجهیزات نیروگاهی به دست متخصصان بومی در مجموعه کارگاه‌های ساخت قطعات انجام شد.
وی اعتماد به تخصص و تجربه ارزشمند کارکنان نیروگاه رامین را یکی از مهمترین رویکرد‌های این نیروگاه عنوان کرد و افزود: بر این اساس توانستیم با هدف کاهش هزینه‌ها، اقدام به بازسازی قطعات توسط تلاشگران این نیروگاه باشیم.
محمدی با اشاره به نقش مهم قطعات بازسازی شده در کاهش زمان تعمیرات تجهیزات نیروگاهی، اظهار داشت:در این زمینه بازسازی ۶۱ قطعه نیروگاهی در کارگاه‌های مستقر در نیروگاه با همت تلاشگران و متخصصان این نیروگاه در فروردین ماه امسال انجام شد و در چرخه تولید قرار گرفتند.
نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت 
یک هزار و ۸۵۰ مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه بر دانش، تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی و مورد ساخت و بازسازی قرار می‌دهد.