اولیانوف: وضعیت برجامی موجود نتیجه فشار حداکثری آمریکا است

اولیانوف: وضعیت برجامی موجود نتیجه فشار حداکثری آمریکا است

اولیانوف: وضعیت برجامی موجود نتیجه فشار حداکثری آمریکا است

مهر :نماینده روسیه در مذاکرات وین می گوید که بحث راستی آزمایی در ایران که طی جلسه حکام آژانس مطرح شد؛ حاکی از جدی بودن نگرانی‌ها از وضعیت موجود است که خود ناشی از سیاست فشار حداکثری آمریکا است.به گزارش  مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین، در پیامی توئیتری نوشت: بحث درباره راستی آزمایی ایران در جلسه شورای حکام نشان داد که وضعیت فعلی که طی آن برجام به واسطه فشار حداکثری آمریکا تقریباً از حیات ساقط شده است، موجب نگرانی جدی خواهد بود. بهتر است که حتی منتقدان قدیمی توافق هسته‌ای نیز، به ارزش‌های آن واقف باشند.اولیانوف پیشتر هم طی نشست شورای حکام، احیای برجام را به سود جامعه جهانی دانست و گفت: کسانی که مخالف برجام هستند در حال تفسیر اشتباه واقعیت‌ها هستند و واقعیت‌های عینی را برای مقاصد سیاسی نادیده می‌گیرند.