تصویب قانونی در مجلس سنای آمریکا برای مقابله با نفوذ روز‌افزون چین

سنای آمریکا قانونی را با هدف مقابله با نفوذ روز افزون چین تصویب کرد.به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سنای آمریکا با ۶۸ رای موافق و ۳۲ رای مخالف قانونی را با هدف مقابله با نفوذ روزافزون چین تصویب کرد.۱۹ عضو حمهوری خواه مجلس سنا نیز به دموکرات‌هایی که به نفع این قانون رای دادند، پیوستند.

سنای آمریکا قانونی را با هدف مقابله با نفوذ روز افزون چین تصویب کرد.به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سنای آمریکا  با ۶۸ رای موافق  و ۳۲ رای مخالف قانونی را با هدف مقابله با نفوذ روزافزون چین تصویب کرد.۱۹ عضو حمهوری خواه مجلس سنا نیز به دموکرات‌هایی که به نفع این قانون رای دادند، پیوستند.