آسیب ناشی از «بسته بودن مدارس» بیشتر از کروناست

واکسیناسیون معلمان از مرداد؛

علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت با بیان اینکه احساس قرابت زیادی با سفیران سلامت داریم، اظهار کرد: پس از شیوع کرونا در کشور، «مدارس» اولین مکان برای تعطیلی بود؛ باید یادمان باشد در «آموزش مجازی» عمدتاً بحث «آموزش» را داریم اما در «آموزش حضوری»، «پرورش» را در کنار «آموزش» خواهیم داشت، لذا هیچ چیز جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد و تا زمانی که مدارس به صورت مجازی برپا هستند، بخش پرورشی ضعیف می‌شود.


 علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت با بیان اینکه احساس قرابت زیادی با سفیران سلامت داریم، اظهار کرد: پس از شیوع کرونا در کشور، «مدارس» اولین مکان برای تعطیلی بود؛ باید یادمان باشد در «آموزش مجازی» عمدتاً بحث «آموزش» را داریم اما در «آموزش حضوری»، «پرورش» را در کنار «آموزش» خواهیم داشت، لذا هیچ چیز جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد و تا زمانی که مدارس به صورت مجازی برپا هستند، بخش پرورشی ضعیف می‌شود.به گزارش فارس،وی گفت: تعطیل بودن آموزش حضوری برای دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان ابتدایی، به حدی آسیب دارد که کرونا ندارد؛ آسیبی که ناشی از بسته بودن مدارس و آموزش غیرحضوری ایجاد می‌شود، بیشتر از آسیب‌های کروناست.معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اگر واکسن در اختیار باشد می‌توان دانشجویان که بالای 18 سال هستند را واکسینه کرد اما برای دانش‌آموزان زیر 18 سال واکسن مورد تأییدی نداریم اما توانایی داریم از مردادماه معلمان را واکسینه کنیم و این موضوع جزو برنامه‌های اصلی ماست.