بوریس جانسون و وزیر دارایی به قرنطینه می‌روند

کرونا در انگلیس؛

بوریس جانسون و وزیر دارایی به قرنطینه می‌روند

بوریس جانسون و وزیر دارایی به قرنطینه می‌روند

 براساس قوانین موجود در بریتانیا چنانچه فردی به مدت ۱۵ دقیقه با فردی که تست کرونایش مثبت شده، در تماس باشد، باید به مدت ۱۰ روز خود را قرنطینه کند.
بوریس جانسون، نخست ‌وزیر انگلیس و ریشی سوناک، وزیر دارایی پس از آن که اعلام شد با ساجد جاوید، وزیر بهداشت در تماس بودند، باید خود را قرنطینه کنند. آزمایش کرونای جاوید مثبت اعلام شده است.به گزارش ایسنا، اعلام خبر قرنطینه شدن نخست‌وزیر و وزیر دارایی در حالی اعلام شد که ساعاتی قبل از آن گفته شده بود به دلیل شرکت آن‌ها در یک برنامه آزمایشی روزانه تست کرونا، لازم نیست که قرنطینه شوند.این خبر با واکنش احزاب مخالف روبرو شد که به گفته آن‌ها "یک قانون برای آن‌ها و قانونی دیگر برای بقیه " وجود دارد.براساس قوانین موجود در بریتانیا چنانچه فردی به مدت ۱۵ دقیقه با فردی که تست کرونایش مثبت شده، در تماس باشد، باید به مدت ۱۰ روز خود را قرنطینه کند.