مقام های پکن: دخالت آمریکا در امور داخلی روسیه غیر‌قابل‌قبول است

مقام های پکن: دخالت آمریکا در امور داخلی روسیه غیر‌قابل‌قبول است

سخنگوی وزارت خارجه چین دخالت آمریکا در امور داخلی روسیه را غیر‌قابل‌قبول توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ژائو لی‌جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین  تاکید کرد که مقامات کشورش از موضع مسکو در مورد عدم پذیرش دخالت آمریکا در امور داخلی روسیه حمایت می‌کنند.
دیپلمات چینی گفت که پکن این مداخله در امور داخلی روسیه را غیرقابل قبول می‌داند.